کرج،مهرویلا،میدان مادر،مجتمع مادر،طبقه اول،واحد1

دستگاه جوش پلی اتیلن۲۵۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک ۲۵۰ روتن ماشین به گونه ای طراحی شده است که تمامی متعلقات مربوطه شامل: شیرفرمان، پمپ روغن و فشارسنج داخل باکس هیدرولیک (پاورپک) نصب شده و …
ادامه مطلب

دستگاه جوش پلی اتیلن۲۰۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک ۲۰۰ روتن ماشین به گونه ای طراحی شده است که تمامی متعلقات مربوطه شامل: شیرفرمان، پمپ روغن و فشارسنج داخل باکس هیدرولیک (پاورپک) نصب شده و …
ادامه مطلب

دستگاه جوش پلی اتیلن۱۶۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک ۱۶۰ روتن ماشین به گونه ای طراحی شده است که تمامی متعلقات مربوطه شامل: شیرفرمان، پمپ روغن و فشارسنج داخل باکس هیدرولیک (پاورپک) نصب شده و …
ادامه مطلب